Integrale visie op de woningmarkt; Motie; Motie van het lid Van Haga over onderzoek naar de mogelijkheid om bij verkoop van woningen door woningcorporaties een aantrekkelijke financiering aan zittende huurders aan te bieden