Integrale visie op de woningmarkt; Motie; Motie van het lid Thijssen over in kaart brengen in welke regio's of gemeenten er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving en daarbij burgers actief benaderen en ontzorgen