Grondstoffenvoorzieningszekerheid; Motie; Motie van het lid De Hoop over zich op Europees niveau inzetten voor een verbod op de export van plastic afval buiten de EU