Bestrijding internationaal terrorisme; Motie; Motie van de leden Sjoerdsma en Van der Staaij over voor de begroting van 2024 100.000 euro toevoegen aan het subsidiekader ten behoeve van gedetineerdenbegeleiding