Arbeidsmarktbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie op de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de arbeidskorting en een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Kamerstuk 29544-1219)