Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Richtlijn Business in Europe: Framework for income taxation (Kamerstuk 22112-3796)