Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het staatsbelang in ABN AMRO onder de 50% (Kamerstuk 31789-112)