Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie van het lid Schalk c.s. over bijdragen aan de kosten bij grootschalige politie-inzet