Agenda van de vergadering van 7 november 2023

Vergaderjaar 2023-2024 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Agenda Dinsdag 7 november 2023 Opgesteld 3 november 2023 A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR 1. Hamerstukken 35 999 Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen) 36 358 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 en enkele andere wetten …