Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over beantwoording commissiebrief met betrekking tot de Moties-Nicolaï Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid