Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) investeringen in een politiek-bestuurlijke context: 'Waar voor ons geld' (Kamerstuk 35925-173)