Besluit van 30 oktober 2023 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van het Besluit van 30 oktober 2023 houdende wijziging van het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur in verband met het stellen van de kaders voor informatieveiligheid en persoonsgegevensverwerking (Stb. 2023, 390)