Wijziging van de Woningwet in verband met afschaffing van de marktverkenning; Blanco verslag