Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2024; Blanco verslag