Wet van 27 september 2023 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (Slotwet)