Wet van 27 september 2023 tot wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties en de begrotingsstaat van het BES-fonds 2022 (Slotwet)