Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Trb. 2021, 135); Brief van de minister van Defensie en de minister van BuZa over uitstel van de beantwoording van in het nader voorlopig verslag gestelde vragen