Agenda van de vergadering van 14 november 2023

1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023 Œ 2024 AGENDA Opgesteld 10 november 2023 Dinsdag 14 november 2023 Aanvang: 13.30 Herdenking van mevrouw J.A. Schoondergang- Horikx A. OPENBARE BEHANDELING 1. Hamerstukken 36 400 Wijziging van de Woningwet in verband met afschaffing van de marktverkenning 36 410 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 36 410 C Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2024 36 435 I Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor …