Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op adviezen Adviescollege Nederlandse Gebarentaal (Kamerstuk 36200-VII-172)