Agenda van de vergadering van 21 november 2023

Vergaderjaar 2023-2024 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Agenda Dinsdag 21 november 2023 Opgesteld 17 november 2023 A. OPENBARE BEHANDELING 1. Hamerstuk CLX, A Brief van het College van Voorzitter en Ondervoorzitters met een voorstel tot vaststelling van een Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer 2023 2. Stemmingen 36 245 Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten 36 350 IX, F Motie van het lid van Rooijen over de AOW als onlosmakelijk onderd…