Besluit van 13 november 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van het vervallen van enkele artikelen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met het uitfaseren van de tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor leerplichtige ontheemden uit Oekraïne