Dierziekte blauwtong; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken en vaccinatie blauwtong (Kamerstuk 30669-23)