Agenda van de vergadering van 5 december 2023

1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 AGENDA Opgesteld 1 december 2023 Dinsdag 5 december 2023 Aanvang: 13.30 uur A. OPENBARE BEHANDELING 1. Hamerstuk 36 157 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek tot implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting) 2. Stemmingen 33 118/34 986, FV Motie van het lid Van Lan…