Besluit van 4 december 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten