Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van het lid Van der Plas over verkennen hoe de verlaging van de GLB-premies via de Landbouwbegroting kan worden opgevangen