Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024); Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over tabelcorrectiefactor, bedragen en percentages arbeidskorting, percentage eigenwoningforfait en forfaitaire rendementspercentages box 3 voor 2024