Najaarsnota 2023; Motie; Motie van het lid Inge van Dijk over een onderzoek naar een meefinancieringsoplossing met betrekking tot de woningbouw