Najaarsnota 2023; Motie; Motie van het lid Dijk over het schrappen van de verhoging van de belasting op gas in 2024