Najaarsnota 2023; Motie; Motie van het lid Dijk over het laten vervallen van het verlaagde btw-tarief op logies om daarmee de energierekening van huishoudens te kunnen verlagen