Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds); Motie van het lid Visseren-Hamakers c.s. over het uitwerken van scenario's zonder kernenergie