Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen; Motie; Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over de nieuwe indicatieve stoffentest introduceren bij alle eenheden en het Post Interventieteam