Terrorismebestrijding; Motie; Motie van het lid Diederik van Dijk over zich in Europees verband inspannen voor een visumverbod voor aanhangers en sympathisanten van Hamas