Infectieziektenbestrijding; Brief van de minister van VWS met diverse onderwerpen met betrekking tot COVID-19