Wet van 29 november 2023 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)