Besluit van 20 december 2023 tot wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 in verband met de implementatie van verordening 2023/2419 inzake de etikettering van biologisch voer voor gezelschapsdieren en enkele andere wijzigingen