Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-sarneerbare restschuld (Kamerstuk 24515-732)