Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief van de minister van SZW over geannoteerde agenda informele Raad WSB van 10 - 12 januari 2024