Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over uitvoering van moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo)