Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van de digitale euro; Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche Digitale Euro