Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor