Integrale visie op de woningmarkt; Motie; Motie van het lid De Hoop over onderzoeken hoe de huurstijging dit jaar verder kan worden gematigd