Integrale visie op de woningmarkt; Motie; Motie van het lid De Hoop over onderzoeken hoe we de bouw gaande kunnen houden middels instrumenten als de SBI