Integrale visie op de woningmarkt; Motie; Motie van het lid Beckerman over extra middelen vrijmaken voor de aanpak van sociale huurwoningen met gebreken en de huurders de mogelijkheid bieden de aanpak hiervan te initiëren