Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024; Motie; Motie van de leden Ellian en Wilders over vanaf 2025 het budget van de DJI structureel met 2 miljoen euro verhogen voor de verbouwing van de TEBI