Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Ellian c.s. over in een wetsvoorstel opnemen dat broers en zussen in aanmerking kunnen komen voor vergoeding van affectieschade