Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024; Motie; Motie van de leden Mutluer en Boswijk over een integrale samenwerking en een handelingskader ter bestrijding van de problematiek van explosies in wijken naar het voorbeeld van de Landelijke Taskforce Overvallen