Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024; Motie; Motie van de leden Mutluer en Boswijk over de oprichting van een expertteam om kleinere gemeenten bij te staan bij de aanpak van explosies in wijken