Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid El Abassi over aanvullende beveiligingsmaatregelen treffen voor religieuze gebedshuizen, instellingen en scholen en duidelijke criteria opstellen voor de inzet daarvan