Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's: Mededeling over een leidraad voor een hervorming van het EU-kader voor economische governance; Brief van de minister van Financiën inzake notitie Raadsakkoord herziening Europees begrotingsraamwerk