Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Brekelmans c.s. over jaarlijks een migratierapportage opstellen